výstavy, bibliografie, filmografie

Samostatné výstavy (výběr)
1945Kračmarova galerie, Kladno
1948Kračmarova galerie, Kladno
 Klub młodych artystów, Varšava
1948Topičův salon, Praha
1956Dům osvěty, Kladno
1960Galerie Václava Špály, Praha
1962Dům osvěty, Kladno
 Kulturní dům, Velvary
1962Československé kulturní středisko, Varšava
1962Galerie Václava Špály, Praha
1963(společně se sochařem Karlem Hladíkem), Zámek, Kladno
1964Československé kulturní středisko, Budapešť
1964Dům umění Olomouc, Olomouc
1965Československé kulturní středisko, Káhira / Alexandrie
 Galerie Václava Špály, Praha
1966Československé kulturní středisko, Varšava
1966Worpswede
1970Nová síň, Praha
1979Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981Severočeská galerie výtvarných umění, Litoměřice
1982Platýz, Praha
1984Galerie Václava Špály, Praha
1985Galerie umění, Karlovy Vary
1999Galerie Vltavín, Praha
 Kramářova galerie, Praha

Jaroslav Paur byl zastoupen na řadě společných výstav v ČR i v zahraničí. Byl zastoupen na VIII. bienále v São Paulu roku 1965.

Dílo Jaroslava Paura je zastoupeno v Národní galerii v Praze, v Národní galerii ve Varšavě, v Národní galerii v Budapešti, v Galerii hlavního města Prahy, v Galerii Středočeského kraje a v dalších veřejných i soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.

Bibliografie
Jiří Padrta: Jaroslav Paur. NČSVU, edice Současné profily, Praha, 1964
Luboš Hlaváček: Jaroslav Paur – Tělesa a prostory. Nová síň, Praha, 1970
Václav Formánek: Jaroslav Paur – Výběr z díla. Galerie Václava Špály, Praha, 1984
Připravovaná monografie s obsáhlou studií Luboše Hlaváčka nebyla vydána kvůli zániku nakladatelství Odeon.

Filmografie
A.F. Šulc: Malíř města, 1964
Josef Kořán: Dopis malíři, 1974

© 2014 Markéta Paurová   © 2014 web design pureHTML.cz